Holistiline ehk terviklikkuse ja kooskõla olulisemaks pidamist kui üksikosi või nende summat.. Mis on holistiline turism? Miks ja kuidas jõudsin holistilise turismini? Ja mis edasi?

Olen lõpetanud TÜ Pärnu kolledži turismi eriala ning lõputöö kirjutasin holistilise turismi teemal.
Mis olekski saanud olla minu jaoks põnevam, kui ühendada enda reisikirg hingeliste väärtustega, uurida ning minna süvitsi antud valdkonnas. 

Milleni jõudsin enda lõputöös?

Arusaamani, et nagu ka kõik muu, on inimeste reisimise motiivid ning soovid muutmises. Tihtipeale ei olegi eesmärk näha teist kultuuri või hinnatud vaatamisväärsust, vaid inimene reisib enda sisemise kutse peale, soovides endale lähemale jõuda, ennast leida ja tagasi tulles hoida seda saadud väärtust ning hoiduda vanadesse mustritesse langemast.

Ja oii, kuidas mulle meeldib selle teema sügavus. Eks püüan järjest täiendada seda teemat. Siiani aga mõned nopped lõputööst.

Holistilise lähenemise kasv on ilmselt seotud mitme teguriga. Kaasaegses ühiskonnas muutuvad kogukonnad üha killustumaks, samas igatsus ja nostalgia ühtse kogukonna järele pole kadunud ning selle igatsusega võib seletada erinevate holistiliste ja vaimsete keskuste eesmärki luua oma kogukondi. Samuti soovivad paljud inimesed stressirohkel eluetapil tegeleda elu mõtte otsimisega, mistõttu on holistiliste teraapiate ja ka alternatiivravide järele nõudlus kasvanud, kuna need soodustavad eneseteadlikkust, enese mõistmist ja vahel tervenemist rohkem, kui tavameditsiin. Leitakse, et metropol jätab inimesed ilma spirituaalsetest paikadest ning kohtadest, kus elu mõtestada, mistõttu on levinud soov minna rahulikumatesse, looduslikesse piirkondadesse ning turism on üks viis selle soovi täitmiseks. (Smith ja Kelly, 2006)

Holistilises käsitluses on turismikogemuse peamine eesmärk saavutada tasakaal keha, vaimu ja meele tasandil. Selleks, et teadmised ja heaolu oleksid kohandatud vastavalt indiviidi vajadustele, pakub holistiline turism tegevuste kogumit, ühendades vaimse arengu teraapiate ja tervendamismeetoditega, mis kaasavad keha, vaimu ja meele tasandi. Holistilise kogemuse saamiseks otsivad turistid emotsionaalset ja tunnetuslikku naudingut, füüsilist arengut, eneseteadlikkuse kasvu. Tasakaal keha, vaimu ja meele vahel ongi see võti neile, kes otsivad holistilist kogemust. (Bushell ja Sheldon, 2009)

Ülemaailmne Heaolu Instituut (The Global Wellness Institute) defineerib heaolu, kui tervist tervikult läbi aktiivsete tegevuste, elustiili ja valikute. Selle määratlusel tuuakse välja kaks olulist aspekti. Esiteks, heaolu ei ole passiivne või staatiline seisund, vaid pigem aktiivne püüdlus, mis seotud kavatsuste, valikute ja tegudega. Teiseks, heaolu on seotud inimese tervikliku tervisega, mis hõlmab lisaks füüsilisele tervisele vaimset, emotsionaalset, spirituaalset, sotsiaalset ja keskkonnast tulenevat tervist.